Genom att ta upp lån kan småföretagare minska sin exponering för risk och undvika att förlora kontrollen över verksamheten. Detta är särskilt viktigt för nystartade företag som fortfarande befinner sig i en riskabel fas av sin utveckling.